Farabi Coordinator

Farabi Coordinator

İkili Anlaşmalar

 

İKİLİ ANLAŞMALAR

Görüntülenemeyen üniversitelerin anlaşmala süreleri sona ermiştir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Avrasya Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hakkâri Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Tunceli Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi