Farabi Koordinatörlüğü

Farabi Koordinatörlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Barınma ve Burslar *

Farabi Değişim Programıyla ilgili bankalarda açılacak hesap için vergi no. istenmektedir. Koordinatörün mü yoksa Üniversitenin mi vergi nosu verilecektir? *

Üniversitenin vergi nosuyla birlikte Farabi hesabı açılacaktır.

Yönetmelikte öğrencilere normal bursun 1,5 katı burs verilir diyor. Bu normal burs veya krediden ayrımı yoksa onunla beraber mi 1,5 katı olmaktadır? *

Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği 1,5 katı burs, alınmakta olan burslara ek olarak ödenecektir.

Gidilen üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilere yurt, barınak, vb. sağlama konusunda mükellefiyetleri var mıdır? *

Hayır, fakat üniversitelere bu konularda yardımcı olunması tavsiye edilmiştir. 

Üniversitelerin gelecek öğretim üyelerine lojman tahsis etmesi gerekmekte midir? *

Yönetmelikte bir uygulama belirtilmemektedir. Konu üniversitelere bırakılmıştır.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri için hibeler nasıl v ene zaman ödenecek? *

Aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından.

Hesap açtıracağımız bankanın Ziraat Bankası olması zorunlu mudur? Üniversitemizde İş Bankası var. Bu banka ile çalışabilir miyiz? *

Kamu bankası olması zorunlu.

Muhasebe işlerini yürütmek için bir paket program olacak mı? Yoksa YÖK ten bütçemize aktarılacak paranın kullanımı sırasında bizim düzenleyeceğimiz belgeler ya da mal alımı sırasında alacağımız fişler maliye denetimi yapılacağı anda yeterli olacak mı? *

Paket program düşünülmemektedir. Belgelere ilişkin genel kurallar geçerlidir.

Değişim kapsamında eş ve çocuklar üniversitenin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecekler mi? *

Evet.

Öğretim üyesi değişimi planlanıyorken, öğretim üyesi gönderen kurum; öğretim üyesi gönderilecek olan kurumla anlaşma sağlanması halinde, YÖK'e sunacağı talepte bütçe planını da sunacağı için, öğretim üyesinin gireceği derslerin ve saatlerinin belli olması gerekir mi? *

Evet.

Değişim Organizasyonu hibesi gönderilen öğrenci/öğretim üyesi sayısına göre mi belirlenecek? *

 Evet. Bunlar dikkate alınacaktır.

Barınma ile ilgili bir işlem yapılacak mı? Kredi Yurtlar Kurumunda kalan bir öğrenci gideceği kurumun bulunduğu şehirdeki Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalabilecek mi? Öğrenci daimi kaldığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yurt parasını yatıracak mı? *

Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Şu an itibariyle herhangi bir barınma imkânı sözkonusu değildir.

Ödenek yetersiz olması durumunda öğretim üyesinin talebi doğrultusunda diğer hükümler aynı kalmak şartıyla ne demek? Bu hükümler nelerdir? *

 Ödemeler dışındaki tüm şartlar.

Döner sermayesi olan birimler için, döner sermayeden faydalanma durumları nasıl olacak? *

Görevlendirilen kurumda eğer döner sermaye varsa ilgili öğretim üyesi bundan faydalanabilir.

Gidiş gelişlerde harcırah uçağa göre mi belirlenecek? *

 Harcırah Kanununa göre.

Başka birime gidecek olan öğretim üyesine kalacak yer temin edilecek mi? *

Zorunlu değildir.

Öğretim üyelerini Farabi Değişim Programı çerçevesinde gidecekleri üniversite şehrine ulaşım masrafları Program tarafından karşılanacak mı? *

Mali Esas ve Usullerde belirtildiği üzere, Öğretim üyelerinin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir ve bu ödeme program tarafından karşılanır.

YÖK ödeneği ne şekilde özel hesaba yatıracak? *

 Protokoller yapıldıktan sonra üniversiteler gitmeye aday kişileri YÖK'e bildirecekler ve onaylanan adaylar için ödenek özel hesaba aktarılacaktır.