Farabi Koordinatörlüğü

Farabi Koordinatörlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Başvuru ve Kabul Süreci *

İkinci Öğretimden Birinci Öğretime başvuru nasıl olacak? *

 İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. Bir ikinci öğretim öğrencisi protokol yapıldığı takdirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilir. Diğer taraftan ikinci öğretimde ders vermek için başka bir üniversiteye giden öğretim üyesinin alacağı ek ders ücreti birinci öğretim rakamlarıyla aynı olacaktır.

Belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda öğrenci ne yapabilir? *

 Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse burssuz olarak bu programdan yararlanabilirler.

Öğrenci ve öğretim üyesi kabulünde hangi kriterler geçerli olacaktır? *

 Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesindeki koşulları sağlamalıdırlar. Öğretim Üyeleri ise gidecekleri üniversitenin belirlediği kriterleri karşılamalıdırlar. 

Alan kodları dokümanında kendi bölümümüze ilişkin kod yer almıyorsa ne yapılabilir? *

 Alan kodları tablosunda her bir alan adının altında "Diğer" seçeneği yer almaktadır. Kendi bölümünüzün adı alan kodlarında yer almıyorsa, "Diğer" seçeneğinin kodunu yazarak, alan adı kutusuna kendi bölümünüzün adını yazınız. 

Farabi Değişim Programı kapsamında değişim yapmak için önlisans ve lisansüstü programların alan kodlarını nerden bulabiliriz? *

 Alan kodları her kademe için geçerlidir.

15 Haziranda başlayacak olan 2009-2010 Güz dönemi başvurularında, öğretim elemanı değişimi için, bize gelen hocanın mı ilk olarak bölümüne başvurması gerekmekte yoksa, biz üniversite olarak oradan bu hocayı talep mi edeceğiz? *

Protokol imzalanırken ihtiyaç oranında talep edilecek öğretim üyesi sayısı belirlenecektir. Öğretim üyeleri de bu protokoller çerçevesinde başvurularını yapacaklardır. 

Okulu uzatmış olan öğrenciler programdan yararlanabilirler mi? *

Evet. Öğrenci kabul edildiği takdirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir.

Programdan yararlanmak için ALES şartı var mıdır? *

Hayır.

Başvuruda hangi evrakların teslim edilmesi gerekmektedir? *

Başvuru belgesine ek olarak transkript ve diğer belgeler de ofis tarafından istenecektir. Başvuranların kendi üniversitelerindeki ofislerden bunu takip etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? *

 Başvurular öğrenci veya öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin Farabi Koordinasyon Ofislerine ve şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Mevzuatta birinci sınıfta okuyanlar başvuramaz deniliyor, 2. sınıf için 1. sınıfın ikinci yarısında başvuru yapabilirler mi? *

Evet.

Kabul belgesi almış öğrenciler hem kendi hem de gidecekleri kuruma kayıt yaptırmaları neleri kapsamaktadır? *

Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.

Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilecekler mi? Bunun bir sınırı olacak mı? *

Öğrenciler başvurabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir.

Bizde geçme notu 60'dır ve bizim not sistemimizde 2.0/4 = 60-64 e tekabül ederken YÖK te 2,0/4 = 53,33 e karşılık gelmektedir. Bu problem oluşturur mu? *

 YÖK kararları esas alınır.

15 Mart a kadar olan öğrenci değişim ilanlarına başvuran öğrenciler, bir sonraki akademik yılın 2.dönemi gidebilirler mi? *

Evet.

Üniversitenin protokol imzalamadığı bir üniversiteye şahsen başvuru yapılabilir mi? *

Hayır.

Yabancı dil sınavını eğer üniversite yapacaksa hangisi yapacak, gelinen üniversite mi yoksa kendi çalıştığı üniversite mi? Ve bu yabancı dil sınavını hangi birim yapacak? Soruların kapsamı ne olacak? *

Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite sınavı yapabilir. Ancak Öğrenim Protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.

Yönetmelikteki şartları karşılayan ve değişim için başvuruda bulunan öğrenci/öğretim üyesi sayısı belirtilen kontenjandan fazla olursa, başvuranlar arasından yapacağımız seçim için kriterimiz ne olacak? *

Öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır. Öğretim üyeleri programdan daha önce yararlanmayanlara öncelik tanınabilir. 

Öğrenci ve öğretim üyelerinin ilk başvurusu ve form dolduracağı yer Farabi Kurum Ofisi olacak ve bizden ilgili birime mi gönderilecek, yoksa ilk başvurular ilgili birime yapılıp, oradan mı bize gönderilecek? *

 Kurum koordinasyon ofisleri bu konuda iş yüklerini dikkate alarak uygulama yapabilirler.

Öğrenci başvurularını kabul etmek için gönderici üniversitenin neler yapması gerekmektedir? *

Öğrenci başvurusu kabul edebilmek için üniversitelerin öncelikle Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri kurmaları ve Koordinatör belirlemeleri gerekmektedir. Diğer üniversiteler ile protokol imzaladıktan sonra başvuruları alabilirler

Öğretim üyeleri kendi gitmeyi istedikleri üniversitelere mi başvuracaklar yoksa üniversiteler kendi ihtiyaçlarına göre alan mı belirtecekler? *

Programa ilişkin tüm işlemler ilgili öğretim üyelerinin kurum koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Öğretim üyelerinin programa katılmak için gerekli belgeleri tamamlaması yeterli olacaktır.

İngilizce programlara başvurmak için yeterlilik belgesi istenmekte midir? Gidilecek üniversite sınavı yapabilir mi? *

İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla, gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur.