Farabi Alan Kodları

 

FARABİ ALAN KODLARI

 

01 ZİRAAT BİLİMLERİ

01.0 Ziraat Bilimleri

01.1 Ziraat

01.2 Ziraat Ekonomisi

01.3 Gıda Bilimleri ve Teknolojileri

01.4 Botanik

01.5 Balıkçılık

01.6 Ormancılık

01.8 Toprak

01.9 Diğerleri – Ziraat Bilimleri

 

 

02 MİMARLIK, ŞEHİR VE BÖLGESEL PLANLAMA

02.0 Mimarlık, Şehir ve Bölgesel Planlama

02.1 Mimarlık

02.2 İç Dizayn

02.3 Şehir Planlama

02.4 Bölgesel Planlama

02.6 Ulaşım

02.9 Diğerleri – Mimarlık, Şehir ve Bölgesel Planlama

 

03 SANAT VE TASARIM

03.0 Sanat ve Tasarım

03.1 Güzel Sanatlar (Resim, Heykel vb.)

03.2 Müzik ve Müzik Bilimi

03.3 Uygulamalı Sanatlar

03.4 Fotoğrafçılık, Sinemacılık

03.5 Tasarım, (Grafik Dizaynı, Endüstriyel Tasarım, Moda, Tekstil)

03.6 Sanat Tarihi

03.9 Diğerleri – Sanat ve Tasarım

 

04 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ

04.0 İşletme ve Yönetim Bilimleri

04.1 İşletme ve Teknoloji

04.2 Muhasebe, İşletme Yönetimi

04.3 Turizm ve Otel Yönetimi

04.4 Endüstriyel İlişkiler ve Personel Yönetimi

04.5 Sekreterlik

04.6 Pazarlamacılık ve Satış Yönetimi

04.7 Sağlık Kurumları İşletmesi

04.9 Diğerleri - İşletme ve Yönetim Bilimleri

 

 

05 EĞİTİM

05.0 Eğitim

05.1 Öğretmen Eğitimi

05.2 İlköğretim

05.3 Ortaöğretim

05.4 Mesleki ve Teknik Eğitim

05.5 Yetişkin Eğitimi

05.6 Özel Eğitim

05.7 Eğitim Bilimleri, Karşılaştırmalı Eğitim

05.8 Eğitim Psikolojisi

05.9 Diğerleri – Eğitim

 

 

06 MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ

06.0 Mühendislik, Teknoloji

06.1 Makine Mühendisliği

06.2 Elektrik Mühendisliği

06.3 Kimya Mühendisliği

06.4 İnşaat Mühendisliği

06.5 Elektronik Mühendisliği,Telekomünikasyon

06.6 Endüstri Mühendisliği (CAD, CAM, CAE dahil)

06.7 Malzeme Bilimleri

06.9 Diğerleri - Mühendislik, Teknoloji

 

07 COĞRAFYA, JEOLOJİ

07.0 Coğrafya, Jeoloji

07.1 Coğrafya

07.2 Çevre Bilimleri, Ekoloji

07.3 Jeoloji

07.4 Toprak ve Su Bilimleri

07.6 Jeodezi, Kartografi

07.7 Meteoroloji

07.9 Diğerleri - Coğrafya, Jeoloji

 

 

08 BEŞERİ BİLİMLER

08.0 Beşeri Bilimler

08.1 Felsefe

08.2 İlahiyat

08.3 Tarih

08.4 Arkeoloji

08.5 Psikoloji

08.9 Diğer – Beşeri Bilimler

 

09 DİLLER VE FİLOLOJİ BİLİMLERİ

09.0 Diller ve Filoloji Bilimleri

09.1 Modern Avrupa Dilleri

09.2 Genel ve karşılaştırmalı edebiyat

09.3 Linguistik

09.4 Mütercimlik, Yorumlama

09.5 Klasik Filoloji

09.6 Avrupa Dilleri Dışındaki Diller

09.8 Nadir (Az Öretilen) Diller

09.9 Diğer - Diller ve Filoloji Bilimleri

 

10 HUKUK

10.0 Hukuk

10.1 Karşılaştırmalı Hukuk, Hukuk Felsefesi

10.2 Uluslararası Hukuk

10.3 Medeni Hukuk

10.4 Ceza Hukuku, Kriminoloji

10.5 Anayasa

10.6 Kamu Hukuku

10.7 Avrupa Topluluğu/AB Hukuku

10.9 Diğer - Hukuk

 


Bu sayfa Farabi Koordinatörlüğü tarafından en son 14.06.2013 02:26:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM