Genel Bilgiler

 

 Farabi (871-950)

    Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.


     Farabi Değişim Programı Nedir?

     Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

     Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

    Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.


     Farabi Değişim Programı’nın Amaçları ve Programdan Beklentiler

    Farabi Değişim Programı’nın asli amaçları, yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkân sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de Yükseköğretim Kurulu hem yükseköğretim kurumlarındaki koordinatörlük yapılandırmasına destek verir, hem de programa katılan öğretim üyelerini desteklerken, aynı zamanda öğrencilere karşılıksız burs olanağı sunar.

    Farabi Değişim Programı’ndan, değişime katılan öğretim üyeleri ve öğrencilerin farklı bir akademik çevrede bulunarak eğitim-öğretim hayatları ile akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir.


      YÖK Farabi Koordinasyonu

     Farabi Programı’nın koordinasyonunun sağlanması amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bir YÖK komisyonu ve bir de komisyona ve Kurul’a programın yürütülmesinde yardımcı olmak üzere Farabi Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur.

  Programın Kurul’da uygulayıcı birimi konumunda olan YÖK Farabi Koordinasyon Birimi, yükseköğretim kurumlarımızdan gelen başvuruların alınıp incelenmesi, gerekli dokümanların kontrolü ve varsa yükseköğretim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda öğretim üyesi değişimine ilişkin ödemeler ile öğrenci bursları ve değişimin organizasyonu tutarlarının hesaplanması konusunda gerekli alt yapı çalışmalarını yürütür.

     Yapılan çalışmalar öncelikle Farabi Komisyonu, sonrasında da Yürütme ve gerekli hallerde de Genel Kurul yoluyla karar haline getirilir. Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda karar alma yetkisine sahiptir.

     Farabi Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan farabi.yok.gov.tr internet sayfasında konuyla ilişkin tüm belgeler, güncel bilgiler, programla ilgili gelişmeler, haber ve sunumlar ilgilerle doğrudan paylaşılmaktadır. Aynı web adresinde her tür iletişim kanalına ilişkin bilgiler de yer almakta, her tür soruya gecikilmeksizin cevap verilmeye çalışılmaktadır.

    YÖK Farabi Koordinasyon Birimi ayrıca yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanması gereken dokümanları da yakından takip ederek bu dokümanlara dayalı olarak programın yürütülmesi için gerekli çalışmaları hazırlar.

    Diğer taraftan YÖK Farabi Koordinasyon Birimi, YÖK Başkanlığına gelen Farabi Değişim Programı ile ilgili bilgi edinme e-postalarını ve programa ilişkin dilekçeleri cevaplama, resmi internet sayfasını güncelleme, yükseköğretim kurumlarının Farabi Kurum Koordinatörlükleri arasında iletişimi gerçekleştirme gibi işlemleri de yürütür.

     Birim aynı zamanda bölgesel veya ulusal ölçekli kongre, çalıştay, eğitim ve toplantılar organize ederek programın verimli ve etkin yürütülmesini sağlar.

  Birim ayrıca gerek duyulması halinde, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin idari ve mali denetiminin gerçekleştirilmesi hususunda yardımcı olur.


Bu sayfa Farabi Koordinatörlüğü tarafından en son 23.05.2013 11:56:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM